Accessibilitat en l'educació

Accesibilidad educación
Dispositiu per a facilitar l'accessibilitat

Estem compromesos amb el fet d'oferir eines que permetin a tothom utilitzar la tecnologia, incloses les milions de persones amb alguna mena de discapacitat.

És per això que, tant els sistemes operatius com els serveis en internet amb els quals treballem, garanteixen l' accessibilitat.

Tots els equips informàtics i serveis proporcionats a les famílies compleixen l'Estàndard Europeu d'Accessibilitat ETSI EN 301 549 i/o altres estàndards d'accessibilitat.

Gràcies a això, podem fer realitat l' accesibilitat en l'educació, tot eliminant barreres en l'aprenentatge.

Implementació d'accessibilitat

Tots els sistemes inclouen ajudes per a les persones amb problemes de visió i audició, així com millores orientades a la neurodiversitat i als alumnes amb problemes d'aprenentatge.

Aquestes persones amb discapacitat representen un percentatge significatiu de la població i hem de facilitar el seu procés d'aprenentatge, per a fer de l'aula un lloc més inclusiu.

Aquests mecanismes d'inclusió permeten capacitar a tots els alumnes independentment de les seves característiques personals, facilitant la diversitat a l'aula. Perquè, encara que ens apassiona incorporar tecnologia en el sector educatiu, creiem que el més important són les persones.

La selecció de productes dissenyats amb l'accessibilitat en ment forma part de la cultura d'inclusiva en la qual volem participar. Volem fer de l'aula un lloc on s'afavoreixi la igualtat d'oportunitats i l'accés a la informació per a tots.

Plataforma accessible

La nostra plataforma web també és compatible amb les tecnologies d'accessibilitat. Per a utilitzar les funcions d'accessibilitat en la nostra web, hauràs d'utilitzar un dispositiu amb les opcions d'accessibilitat activades, o activar les opcions d'accessibilitat del teu navegador.

Pots consultar més informació sobre les funcions d'accessibilitat disponibles en productes dels nostres socis d'educació, Google i Microsoft, com per exemple Learning Tools. Les opcions d'accessibilitat venen incloses en el sistema operatiu i no és necessari contractar cap servei per a utilitzar-les.

Carrito de compra