Política de privacitat

Aquesta secció descriu les dades personals recopilades o generades (tractades) quan vostè fa servir la pàgina web educacion.ietres.com. També s’explica com s’utilitzen, comparteixen i protegeixen les vostres dades personals, quines opcions tenen relació amb elles i com podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Tanmateix, l'informem que per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies són petits arxius de text que es col·loquen en el seu equip per a emmagatzemar informació diversa sobre Vostè i les seves preferències.

Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies en el seu disc dur. Pot ampliar aquesta informació, consultant l'apartat Cookies al peu del web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable és Support and Technology, SL (“ietres”) amb domicili en carrer Àlaba, 51, Planta 1a, Locals 4 i 5, 08005 Barcelona i CIF: B61054755.

Regulacions legals a les quals s'acull aquest web

ietres es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat i assumeix, a aquest efecte, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD i també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i altra legislació aplicable.

Com obtenim les seves dades personals?

Les seves dades de caràcter personal són obtingudes en sol·licitar vostè que li remetem informació sobre els nostres productes i/o serveis.

Quines dades personals tractem?

Tractarem amb les següents dades: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça de facturació i adreça d'enviament

Amb quina finalitat i quan tractarem les seves dades personals?

La informació que es recaptarà en diferents formularis de la web s'usen per a comunicar-nos amb Vostès i facilitar-li més informació sobre els productes i/o serveis que oferim.

Formulari de venda: Es requeriran dades de contacte i de pagament. Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, raó social, CIF/NIF, telèfon, email, adreça d'enviament i dades de facturació.

Formulari de registre: Les dades personals que són sol·licitades per a gestionar l'alta de registre del vostre compte a la nostra web són: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i codi d'accés (contrasenya).

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

Qualsevol persona interessada té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals recaptades relatives a l'interessat (dret d'accés).
  • Gestionar la seva modificació (dret de rectificació) o supressió (dret de supressió).
  • Requerir que no es tractin les seves dades personals (dret d'oposició).
  • Demanar la limitació del tractament de les seves dades personals en els supòsits permesos (dret a la limitació del tractament).
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades personals, en format electrònic, a una altra empresa o entitat (dret de portabilitat).

Si desitja exercir algun d'aquests drets, haurà de comunicar-ho a SUPPORT AND TECHNOLOGY SL, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça rgpd@ie3.com, tot adjuntant una còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat.

Per quant temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre siguin necessàries per a la gestió de les sol·licituds d'informació i la gestió de comandes
  • No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Acceptació i consentiment

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa aconsellem revisar-la periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Carrito de compra