Política de privacitat

Aquesta secció descriu les dades personals recopilades o generades (tractades) quan vostè fa servir la pàgina web educacion.ietres.com. També s’explica com s’utilitzen, comparteixen i protegeixen les vostres dades personals, quines opcions tenen relació amb elles i com podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Asimismo, le informamos que para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su equipo para almacenar información diversa sobre Ud. y sus preferencias.

Si usted lo desea, puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies en su disco duro. Puede ampliar esta información, consultando el apartado Cookies al peu del web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable és Support and Technology, SL (“ietres”) amb domicili en carrer Àlaba, 51, Planta 1a, Locals 4 i 5, 08005 Barcelona i CIF: B61054755.

Regulacions legals a les quals s'acull aquest web

ietres es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat i assumeix, a aquest efecte, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD i també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i altra legislació aplicable.

Com obtenim les seves dades personals?

Les seves dades de caràcter personal són obtingudes en sol·licitar vostè que li remetem informació sobre els nostres productes i/o serveis.

Quines dades personals tractem?

Trataremos con los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección de facturación y dirección de envío

Amb quina finalitat i quan tractarem les seves dades personals?

La información que se recabará en distintos formularios de la web se usan para comunicarnos con Uds. y facilitarle más información sobre los productos y/o servicios que ofrecemos.

Formulari de venda: Es requeriran dades de contacte i de pagament. Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, raó social, CIF/NIF, telèfon, email, adreça d'enviament i dades de facturació.

Formulari de registre: Les dades personals que són sol·licitades per a gestionar l'alta de registre del vostre compte a la nostra web són: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i codi d'accés (contrasenya).

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

Qualsevol persona interessada té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals recaptades relatives a l'interessat (dret d'accés).
  • Gestionar su modificación (derecho de rectificación) o supresión (derecho de supresión).
  • Requerir que no se traten sus datos personales (derecho de oposición).
  • Pedir la limitación del tratamiento de sus datos personales en los supuestos permitidos (derecho a la limitación del tratamiento).
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades personals, en format electrònic, a una altra empresa o entitat (dret de portabilitat).

Si desitja exercir algun d'aquests drets, haurà de comunicar-ho a SUPPORT AND TECHNOLOGY SL, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça rgpd@ie3.com, tot adjuntant una còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat.

Per quant temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre siguin necessàries per a la gestió de les sol·licituds d'informació i la gestió de comandes
  • No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Acceptació i consentiment

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa aconsellem revisar-la periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Utilitzem cookies per a personalitzar la teva experiència. En navegar per aquesta web, acceptes la nostra política de cookies.

ENTÈS